Kyberšikana - Co to je a jak s ní nakládáme.

Monty70Monty70
Moderátor fóra
upraveno 8. February 2017 v Novinky a oznámení
Kyberšikana je jeden z prohřešků které na GameTeamu netrpíme a tvrdě postihujeme!

Jak postupujeme:
V případě kdy má člen admin týmu podezření na kyberšikanu, nebo mu byla kyberšikana nahlášena a on hlášení vyhodnotí jako oprávněné, předává celou záležitost k posouzení vedení GameTeam.cz .
Vedení GameTeam.cz zajistí veškeré logy (IP adresy, časy přihlášení, záznamy komunikace, apod.) a celou věc předává dál orgánům činným v trestním řízení (Policie České republiky).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definice kyberšikany podle policie České republiky:
 
Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií - internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování, vyhrožování apod.). Zdroj: www.pcr.cz

Nejčastější projevy:

a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
d) Zneužívání cizího účtu - krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
e) Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
f) Odhalování cizích tajemství
g) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
h) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právní kvalifikace kyberšikany:
Právní řád ČR pojem kyberšikana, ale ani šikana, nezná. Pokud tedy budete chtít podávat trestní oznámení nebo žalobu kvůli kyberšikaně, musíte zvolit takové paragrafy, které se k té „vaší“ kyberšikaně vztahují. 

1. Výběr z trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

Trestné činy proti svobodě 
• § 175 Vydírání
• § 176 Omezování svobody vyznání

proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 
• § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
• § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
• § 184 Pomluva

proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 
• § 191 Šíření pornografie
• § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
• § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie

proti rodině a dětem 
• § 202 Svádění k pohlavnímu styku

proti majetku 
• § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
• § 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat
• § 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti

Trestné činy obecně ohrožující 
• § 287 Šíření toxikomanie

Trestné činy narušující soužití lidí 
• § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
• § 353 Nebezpečné vyhrožování
• § 354 Nebezpečné pronásledování - (kyber)stalking
• § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
• § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
2. Výběr z občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.)

• §11-16 Ochrana osobnosti 
• § 19b, odst. 2 a 3 o neoprávněném použití názvu právnické osoby (např. školy)
• § 424 Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
3. Výběr ze zákonu o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)

• § 67 Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání
• § 93 Zneužití elektronické adresy odesílatele
4. Výběr ze zákonu o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)

• § 10
• § 44, odst. 2, písmeno c
• § 44a, odst. 3

Tato diskuze je zavřená.