[Dronex Klasik] - Market & návod k použití

Majk0_Majk0_
Admin
upraveno 11. September v Klasik

Market & Aukce

Market:

• Zde se dají pouze itemy prodávat.
• Prodej itemu zahájíte příkazem /market sell <cena> <počet_itemů>
• Každý hráč/vip má právo na vložení 10ti itemů do marketu. 
• Item, který se po vložení do marketu po 72 hodinách (3 dnech) neodkoupí, se automaticky z listiny marketu odebere a dá  se vám do sekce vyexpirovaných obchodů (Ender truhla), kde se po 10 dnech po nevyzvednutí automaticky vymaže.
• Jestliže item chcete odebrat manuálně, stačí kliknout na truhlu, která otevře seznam vašich aktuální nabídek a vybrat si item, který chcete z marketu odebrat.. Odebraný item si mužete opět vyzvednout v sekci vyexpirovaných obchodů (Ender truhla).

Aukce:

• V aukci se itemy pouze draží, to započnete příkazem /market bid <cena> <počet_itemů> jako prodejce.
• Jestliže chcete navýšit cenu itemu jako kupující, stačí přepnout v /market na slimeball (Market) > magma cream (Aukce)
• Zda-li máte o daný item zájem, stačí na něj kliknout a přihodit cenu, která je vyšší než cena vyvolávající, popřípadě cena, která je vyšší než cena, kterou stanovil poslední hráč, který na item přihodil.
• Každý hráč/vip má právo na vložení 1 itemu do aukce.

  Vyhraný item si následně můžete vybrat pomocí příkazu /market collect.
  [ :warning:  Peníze, které vložíte do dražby (ikdyž nevyhrajete) neztratíte a neodečtou se vám :warning:  ]

Tato diskuze je zavřená.